5.5.12 Charlene Birthday at Best Western, Albany, NY - fotobooths